Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Dożynki w Grudzielcu Nowym

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" w niedzielę 14 sierpnia zaprezentował się po raz drugi w tym roku z obrzędem dożynkowym. Miejscem występu były dożynki w Grudzielcu Nowym. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, a następnie odprawiony został tradycyjny rytuał dożynkowy. Po nim nasi tancerze wykonali jeszcze kilka tańców ze swego bogatego repertuaru.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D