11 listopada 2019   
Dziedzictwo Beskidu
 

Nasza młodsza grupa miała przyjemność zaprezentować się w tańcach Beskidu Żywieckiego podczas III Rajdu Loretańskiego, który odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Skrzebowej w niedzielę 8 września. Hasłem tegorocznej edycji EDD był "Polski splot", dlatego do prezentacji dziedzictwa naszego regionu wpletliśmy tradycję innej części naszego kraju.

Po występie tanecznym kilka utworów zagrała nasza dziecięca kapela dudziarska.

 

Najbliższe koncerty:

 

- Wyjazd do Krobii: Moszczanka, niedziela 27 października, godz. 9.00

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów