Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Goście z Ukrainy na dożynkach

W niedzielę 9 sierpnia w naszych miejscowościach odbędą się V Swojskie Spotkania z Folklorem połączone z dożynkami wiejskimi. O godz. 14.30 "Swojacy" wykonają tradycyjny obrzęd dożynkowy po czym rozpoczną się prezentacje artystyczne, w których wezmą udział: Zespoły Folklorystyczne "Snutki" z Potarzycy i "Doruchowianie", Zespół Tańca Ludowego "Ołobok", Zespoły Śpiewacze "Biadkowianki" i "Łagiewniczanie". Gościem specjalnym będzie Zespół Pieśni i Tańca "Polanie znad Dniepru" z Kijowa (Ukraina), prowadzony przez Lesię Jermak.

Zespół „Polanie znad Dniepru” powstał w roku 2000 przy Związku Polaków Ukrainy. Znany jest zarówno w Kijowie, jak i w całej Ukrainie. Jest stałym uczestnikiem festiwali, dni kultury, koncertów tematycznych i dobroczynnych, świątecznych uroczystości obu państw oraz innych imprez kulturalnych. Zespół zdobył liczne dyplomy i podziękowania i jest laureatem wielu ogólnoukraińskich festiwali. Występuje jako organizator imprez polonijnych w Kijowie i na Ukrainie (m.in. Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej, uroczystości Dnia Niepodległości Polski, Dnia Polonii etc.). Zainteresowanie zespołem rośnie corocznie, zwiększa się liczba jego uczestników - obecnie jest ich około 80. Uczestnikami zespołu są dzieci i młodzież polskiego pochodzenia (uczniowie i studenci), których pragnieniem jest rozwój i popularyzacja kultury polskiej na Ukrainie. Dzieci i młodzież uczestniczące w zespole poznają pieśni i tańce, tradycje ludowe i obrzędy polskie i ukraińskie a także mają możliwość uczenia się języka polskiego.

Impreza organizowana jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa wraz z kaliskim Centrum Kultury i Sztuki dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy i Miasta Raszków. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zadania “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.
Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D