Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Goście ze Świnkowa

W próbie naszej młodszej grupy w środę 27 października uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Świnkowie. Dzieci pojawiły się u nas w związku z realizowaną w ich szkole innowacją pedagogiczną pn. "Tanecznym krokiem w Wielkopolskę". W jej ramach dzieci uczą się gier i zabaw wielkopolskich, poznają też gwarę i dawne obyczaję z naszego regionu. Młodsza grupa "Swojaków" zaprezentowała gościom stroje wielkopolskie oraz gry i zabawy, które posiada w swoim repertuarze.

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D