1 grudnia 2021   
Kolejna roztańczona niedziela
 

Kościół p.w. św. Izydora w Biadkach oraz sala wiejska w Biniewie to miejsca, w których kolędowaliśmy w niedzielę 21 stycznia. Świątynia w Biadkach pełna wiernych oraz sala w Biniewie wypełniona do ostatniego miejsca, oklaski i mnóstwo miłych słów były bardzo motywujące i świadczą, że nasza praca jest doceniana. Na koniec wystąpiliśmy również dla dzieci i ich rodziców podczas baliku karnawałowego w Moszczance a po krótkiej prezentacji mieliśmy okazję także się wspólnie pobawić.

 

Najbliższy występ:
-

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów