Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Majogranie na podsumowanie

W sobotę 16 maja na Błoniach w Krotoszynie odbyła się impreza pn. "Majogranie na podsumowanie", zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski". Jej celem było podsumowanie działalności LGD w ramach działania LEADER PROW 2007-2013. Byliśmy jednym z zespołów występujących podczas imprezy - grupa młodzieżowa zaprezentowała poloneza, wielkopolskie tańce biskupiańskie (z udziałem kapeli dudziarskiej) oraz tańce rzeszowskie.
Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D