Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Międzynarodowy koncert w Kotlinie

W sobotę 6 sierpnia odbył się pierwszy koncert w ramach VI Swojskich Spotkań z Folklorem. Dzięki współpracy z Domem Kultury w Kotlinie impreza zorganizowana została na terenie tej właśnie instytucji. Podczas większej części koncertu prezentowali się nasi goście z Węgier - Zespół Tańca Ludowego "Maros", z jednym tańcem wystapiła delegacja z Gruzji. My zaprezentowaliśmy tańce rzeszowskie, lubelskie, poloneza i zielonogórskie winobranie.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D