Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Nabór do grupy dziecięcej

Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” ogłasza nabór dzieci do grupy młodszej. Dziewczynki i chłopców w wieku 6-10 lat zapraszamy na próby zespołu (na początku najlepiej z rodzicami) w środy i piątki w godz. 16.30-18.00 w świetlicy w Moszczance.
W ramach zajęć proponujemy naukę najpiękniejszych polskich tańców i piosenek ludowych a także zajęcia z rytmiki, ciekawy program dydaktyczno – wychowawczy, koncerty, obozy, wycieczki i zwiedzanie świata.
Przyjdź – warto – zapraszamy!Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D