19 lutego 2020   
Na dożynkach gminnych w Raszkowie
 

W niedzielę 25 sierpnia odbyły się w Raszkowie dwunaste już Dożynki Gminne. O godzinie 9.00 z raszkowskiego Rynku wyruszył korowód dożynkowy ze Starostami Dożynek: Iwoną Gruszczyńską z Józefowa i Bogdanem Szymaniakiem z Moszczanki oraz Gospodarzem Dożynek - burmistrzem Jackiem Bartczakiem. Zaproszenie do korowodu przyjęli również radni gminni oraz delegacja z Francji. Trasa biegła m.in. przez część Moszczanki, wśród pięknie przybranych domostw. O godz. 13.00 główna uroczystość rozpoczęła się w Raszkowie Mszą św. polową koncelebrowaną m.in. przez ks. Rafała Krysia, w której uczestniczyły także poczty sztandarowe Kółka Rolniczego ze Skrzebowej oraz OSP Moszczanka - Skrzebowa. Podczas Mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszczególne miejscowości naszej gminy - także nasze dwie wioski zaprezentowały piękny wieniec. Po Mszy św. odbyła się część obrzędowa wykonana przez Zespół Tańca Ludowego "Swojacy", podczas której sołtysi odebrali tradycyjne bochenki chleba z tegorocznego zboża. Nasze Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentowało się podczas X Prezentacji KGW, w tym roku zorganizowanych pod hasłem "Bądź z kaszą za pan brat – przeżyjesz wiele lat".

 

Najbliższe koncerty:

 

- Kolędy tańczone: kościół w Mikorzynie, niedziela 12 stycznia, godz. 10.45

- Kolędy tańczone: kościół w Doruchowie, niedziela 12 styczbia, godz. 11.30 (w trakcie Mszy św.)

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów