19 lutego 2020   
Na warsztatach w Krobi
 

Nasi młodsi "Swojacy" w niedzielę 27 października wyjechali do Starej Krobii, aby wziąć udział w II Festiwalu Tradycji i Zabawy. Była to wspaniała inicjatywa popularyzująca folklor, angażująca i integrująca uczestników. Dzieci wzięły udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez każdy z przybyłych zespołów: "Spod Kikuli" z Milówki, "Młodzi Biskupianie" ze Starej Krobii, dziecięcy zespół biskupiański i kapelę dudziarską z Krobii a także uczestniczyły w zajęciach Slavica Fitness. Dopełnieniem warsztatów był pokaz umiejętności artystycznych każdej grupy. "Swojacy" wykonali Zabawy i Tańce Wielkopolski Zachodniej.

 

 Najbliższe koncerty:

 

- Kolędy tańczone: kościół w Mikorzynie, niedziela 12 stycznia, godz. 10.45

- Kolędy tańczone: kościół w Doruchowie, niedziela 12 styczbia, godz. 11.30 (w trakcie Mszy św.)

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów