Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Nowa Rada Rodziców

W czwartek 24 listopada odbyło się zebranie rodziców członków Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Podczas spotkania podsumowano wyjazd grupy młodzieżowej do Gruzji oraz zaplanowano działania w roku 2017 - roku jubileuszu 10-lecia Zespołu. Swoją działalność jako przewodniczącej Rady Rodziców zakończyła po 7 latach Dorota Szczepaniak. Wybrano nową Radę Rodziców w składzie: Izabela Michalak - przewodnicząca, Irena Klorek - skarbnik oraz członkinie: Anita Galińska, Sabina Kołodziej i Katarzyna Tama. Życzymy wielu sukcesów!


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D