Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Ostatkowi przebierańcy

We wtorek przed Popielcem na niektórych ulicach naszych wsi pojawił się barwny pochód przebierańców pielgrzymujących od gospodarstwa do gospodarstwa. Przebierańcy w każdym domostwie odgrywali żartobliwe scenki, śpiewali pieśni i wygłaszali oracje, czyniąc przy tym wiele hałasu i wrzawy. W ten sposób powróciliśmy do tradycji podkoziołkowej, która w naszych miejscowościach zamarła ponad 20 lat temu. Oby była kontynuowana także w przyszłości.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D