20 kwietnia 2021   
Podkoziołek
 

W ostatkowy wtorek 12 lutego Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" przedstawił spektakl "Podkoziołek wielkopolski". Świetlica w Moszczance wypełniła się publicznością, która mogła zobaczyć przede wszystkim tradycyjne wielkopolskie tańce i zabawy ludowe. Koncert był podsumowaniem działalności Zespołu w 2012 roku i zawierał układy taneczne, które przygotowane zostały właśnie w ubiegłym roku. Grupie towarzyszyła kapela ludowa oraz dudziarz Michał Umławski.
Spektakl rozpoczął się tańcem charakterystycznym dla całej Polski, choć wywodzącym się z Mazowsza - mazurem, który wykonała grupa młodzieżowa w strojach szlacheckich. Jest to jeden z najnowszych układów tanecznych Zespołu, podobnie jak gry i zabawy Wielkopolski zachodniej, które zaprezentowała grupa dziecięca, tańcząca się i bawiąca w strojach szamotulskich oraz w nowych strojach wielkopolskich dnia codziennego. Punktem kulminacyjnym spektaklu był wykonany przez grupę starszą w tradycyjnych strojach biskupiańskich obrzęd "Podkoziołka", w trakcie którego dziewczęta składały datki pod symbolizującą płodność figurą koziołka, prosząc następnie chłopców do tańca. Po obrzędzie swoje umiejętności gry na dudach wielkopolskich, zdobyte w ostatnich miesiącach, zaprezentowała Marta Szymankiewicz. Całość zakończyła się wesołą polką "Na naszym ryneczku".W ostatkowy wtorek 12 lutego Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" przedstawił spektakl "Podkoziołek wielkopolski". Świetlica w Moszczance wypełniła się publicznością, która mogła zobaczyć przede wszystkim tradycyjne wielkopolskie tańce i zabawy ludowe. Koncert był podsumowaniem działalności Zespołu w 2012 roku i zawierał układy taneczne, które przygotowane zostały właśnie w ubiegłym roku. Grupie towarzyszyła kapela ludowa oraz dudziarz Michał Umławski.
Spektakl rozpoczął się tańcem charakterystycznym dla całej Polski, choć wywodzącym się z Mazowsza - mazurem, który wykonała grupa młodzieżowa w strojach szlacheckich. Jest to jeden z najnowszych układów tanecznych Zespołu, podobnie jak gry i zabawy Wielkopolski zachodniej, które zaprezentowała grupa dziecięca, tańcząca się i bawiąca w strojach szamotulskich oraz w nowych strojach wielkopolskich dnia codziennego. Punktem kulminacyjnym spektaklu był wykonany przez grupę starszą w tradycyjnych strojach biskupiańskich obrzęd "Podkoziołka", w trakcie którego dziewczęta składały datki pod symbolizującą płodność figurą koziołka, prosząc następnie chłopców do tańca. Po obrzędzie swoje umiejętności gry na dudach wielkopolskich, zdobyte w ostatnich miesiącach, zaprezentowała Marta Szymankiewicz. Całość zakończyła się wesołą polką "Na naszym ryneczku".Najbliższy występ:
-

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów