Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Polsko-gruzińsko-węgierska integracja

W środę 3 sierpnia przybyli do nas goście z Węgier - Zespół Tańca Ludowego "Maros" oraz delegacja z Gruzji. W czwartek 4 sierpnia "Swojacy" uczestniczyli wraz z gośćmi z zagranicy w zajęciach integracyjnych, podczas których prezentowane i poznawane było wszystko, co związane jest z kulturą ludową. Stworzony został krótki słownik polsko-węgiersko-gruziński, zaprezentowane stroje ludowe, młodzież uczyła się tańców narodowych jak również świetnie "przełamywała lody" w zabawach integracyjnych. Czwartek i piątek były okazją do zwiedzania pięknych zakątków Wielkopolski po czym kontynuowana była wzajemną wymiana kulturowa na wieczornym bankiecie.Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D