25 października 2021   
Sukcesy w Brzezinach
 

Nasz udział w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski w Brzezinach w niedzielę 6 września zakończył się kilkoma sukcesami. I nagrodę w kategorii kapel ludowych zdobyła nasza dziecięca kapela dudziarska (Wiktor Marszał i Cezary Bednarczyk) a dwa II miejsca w kategorii zespołów zwyczajowo-obrzędowych zdobyły grupa młodzieżowa, która zaprezentowała obrzęd oczepin szamotulskich oraz grupa dziecięca ze zwyczajem chodzenia z Nowym Lotkiem.

Najbliższy występ:
- Spotkanie z młodzieżą z Ukrainy: Moszczanka, środka 6 października, godz. 18.00

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów