Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Uświetniliśmy "Marzannę"

W sobotę 19 marca ostrowski oddział PTTK zorganizował doroczny Rajd Turystyczny "Marzanna". Meta rajdu znajdowała się w tym roku w sali wiejskiej w Moszczance. Do naszych miejscowości przybyło ponad 300 osób - uczestnicy pochodzili w większości z Ostrowa, ale również z innych miejscowości naszego powiatu oraz Kępna, Kalisza, Nowej Wsi Książecej i Pleszewa.
Jedną z atrakcji rajdu był występ naszego zespołu - wykonaliśmy "Zielonogórskie winobranie" oraz elementy suity tańców lubelskich. Zostaliśmy obdarowani gromkimi brawami a sami organizatorzy pękali z dumy, bo wśród tańczących były członkinie ostrowskiego PTTK i Koła Turystyki Kolarskiej „Bicykl 1977”.
Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D