25 stycznia 2022   
Zapraszamy do Zespołu
 

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy" ogłasza nabór nowych członków. Podczas zajęć, które odbywają się w środy i piątki w godz. 16.30-18.00 dzieci zapoznają się przede wszystkim z tańcami, zabawami i przyśpiewkami regionalnymi, ale także z podstawami technik tańca oraz elementów aktorstwa, które pomogą wypracować piękną postawę taneczną oraz wyraz sceniczny. Program artystyczny dostosowany jest do wieku młodych wykonawców. Dzieci mówią i śpiewają gwarą regionalną, prezentowane przez nich kostiumy i rekwizyty, zgodne są z polską tradycją.

 

 

Najbliższy występ:
- Kolędy tańczone: kościół w

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów