Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Łamaliśmy się opłatkiem

W środę 21 grudnia odbyła się kolejna wigilia naszego Zespołu. Było tym bardziej uroczyście, że już niebawem będziemy obchodzić nasz mały jubileusz 10-lecia. Spotkanie dało okazję do łamania się opłatkiem, złożenia życzeń i na chwile pozwoliło odetchnąć od prób. Oczywiście nie mogło obyć się bez wizyty świętego Mikołaja.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D