Kontakt

Zespół Tańca Ludowego "Swojacy"
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa
Moszczanka 68
63-440 Raszków
woj. wielkopolskie, powiat ostrowski
e-mail: karolmarszal@wp.pl
tel. 506 099 419


Nr rachunku bankowego: 55 8430 0009 0005 1422 0170 3760

Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów