Kapela Ludowa

W 2012 roku powstała Kapela Ludowa "Swojacy",  w skład której wchodzą muzycy grający na:

  • skrzypcach (Klaudia Szubert i Dominika Sobecka),
  • klarnecie (Jacek Konopczyński)
  • basach kaliskich (Wojciech Zieleziński).

Kapela towarzyszy Zespołowi Tańca Ludowego "Swojacy" podczas większości jego występów.

 

 

 

 

Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów