Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Autostopem po regionie

W poniedziałek 23 marca zaprezentowaliśmy ponadgodzinny program taneczny w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach realizacji przez szkołę projektu "Autostopem po regionie i Ostrowie". Przedstawiliśmy naszym rówieśnikom folklor różnych regionów Polski, uczniowie podziwiali nasze tańce, usłyszeli tradycyjną kapelę dudziarską a także dowiedzieli się wielu informacji na temat strojów i charakterystyki określonych regionów tanecznych. Było nam bardzo miło zatańczyć przed publicznością, która z tak dużym zainteresowaniem oglądała i oklaskiwała nasze występy.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D