Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Gminne święto plonów

W niedzielę 30 sierpnia odbyły się w Raszkowie Dożynki Gminne, których gospodarzem w tym roku było sołectwo Sulisław. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową, podczas której poświęcone zostały wieńce dożynkowe, przygotowane przez wszystkie miejscowości naszej gminy. Także nasze dwie wioski zaprezentowały piękny wieniec. Po Mszy odbył się obrzęd dożynkowy transmitowany przez ostrowską telewizję PROART, który zaprezentował nasz zespół. W dalszej kolejności pokazaliśmy także suitę tańców lubelskich.

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D