Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Goście z Węgier

Podczas VI Swojskich Spotkań z Folklorem, które odbędą się 7 sierpnia, odwiedzi nas m.in. Zespół Tańca Ludowego "Maros" z Węgier. Grupa ta powstała w 1957 roku. Jej głównym zadaniem jest zachowanie, kultywowanie i upowszechnianie tańca ludowego, muzyki ludowej, obrzędów i strojów ludowych. Zespół działa w miejscowości Mako - małym mieście na południu Węgier. Liczy ok. 160 członków od 6 do 35 lat, działających w dziewięciu grupach wiekowych.
W sierpniu odwiedzi nas najstarsza grupa składająca się w większości ze studentów. Grupa ta prezentowała już swoje umiejętności w Niemczech, Francji, Grecji, Portugalii, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Turcji i Serbii. Wielokrotnie nagradzana była podczas festiwali i konkursów. Zespołowi towarzyszy kapela grająca na węgierskich instrumentach ludowych.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D