Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Kolędy i nie tylko

W czwartek 28 stycznia prezentowaliśmy swoje umiejętności w Kowarach k. Karpacza - okazją były warsztaty taneczno-narciarskie, w których uczestniczyliśmy w tej miejscowości. Na scenie miejscowego Domu Kultury wystąpiliśmy ze spektaklem kolędowym (po raz ostatni w tym sezonie) a także zaprezentowaliśmy dziecięce zabawy i tańce Wielkopolskie oraz inscenizację zwyczaju "Podkoziołka na Biskupiźnie".
Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D