Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Kolędy w Latowicach i Starej Kakawie

W niedzielę 17 stycznia wystąpiliśmy w kościołach w Latowicach i Starej Kakawie. Po Mszach świętych zaprezentowaliśmy tam oczywiście program "Chwalmy Pana tańcem - kolędy i pastorałki w formie tanecznej". Było to ostatnie taneczne kolędowanie w naszym regionie w tym sezonie kolędowym. Jeszcze jedno czeka nas w piątek 29 stycznia - jednak odbędzie się ono w Kowarach na Dolnym Śląsku.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D