Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Kolejny sukces - tym razem w Brzezinach

Podwójnym sukcesem zakończył się dla nas Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski, który odbył się w Brzezinach k. Kalisza w dniach 9-10 lipca. Przegląd miał formę konkursu organizowanego co dwa lata, z ponad 30 letnią tradycją. Na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne, śpiewacze, taneczne, obrzędowe oraz kapele i soliści w różnych kategoriach wiekowych. Wystąpiliśmy w dwóch kategoriach wiekowych prezentując "Zabawy i tańce górali żywieckich" oraz inscenizację "Podkoziołek u Biskupian". Niezmiernie się cieszymy, że jury konkursu przyznało grupie dziecięcej I nagrodę - "za ukazanie autentycznego dziecięcego folkloru Żywiecczyzny, za zaangażowanie wszystkich członków grupy, a także dbałość o rekwizyty i zróżnicowane stroje" oraz II nagrodę dla grupy młodzieżowej przedstawiającej folklor Biskupian. Zespołom przygrywała kapela ludowa "Swojacy" oraz autentyczna biskupiańska kapela grająca na dudach i skrzypcach podwiązanych. (http://ckis.kalisz.pl/wyniki-konkursu-w-biesiadzie-folklor…/).


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D