19 lutego 2020   
Mamy I nagrodę!
 

Zajęciem I miejsca zakończył się udział naszego Zespołu w III Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Toruniu. W sobotę 7 września odbył się koncert finałowy Festiwalu, w którym udział wzięły trzy zespoły wyłonione spośród 56, jakie wcześniej wysłały nagrania ze swoją twórczością. Koncert towarzyszył wydarzeniu pn. „Dziękczynienie w Rodzinie” i był transmitowany na cały świat za pośrednictwem Telewizji Trwam. Zaprezentowaliśmy suitę, na którą składały się tańce biskupiańskie, zabawy i tańce wielkopolski zachodniej oraz tańce lubelskie, tancerzom towarzyszyły kapela ludowa oraz dziecięca kapela dudziarska. Ostatecznie jury postanowiło nagrodzić wszystkie zespoły biorące udział w koncercie finałowym I nagrodą ex equo oraz nagrodą finansową w wysokości 15000 zł., ufundowaną przez Fundację „Nasza Przyszłość”.

Festiwal miał na celu m.in. kultywowanie polskich tradycji, stworzenie możliwości poznania folklorystycznej muzyki regionalnej i obcowania z nią,  prezentację dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów muzycznych oraz popularyzację muzyki ludowej.

Zdjęcia: Roman Lisiak

Najbliższe koncerty:

 

- Kolędy tańczone: kościół w Mikorzynie, niedziela 12 stycznia, godz. 10.45

- Kolędy tańczone: kościół w Doruchowie, niedziela 12 styczbia, godz. 11.30 (w trakcie Mszy św.)

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów