Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Spotkanie z młodzieżą z Ukrainy

W dn. 13-18 października grupa młodzieżowa "Swojaków" przebywała w Poroninie na spotkaniu z młodzieżą z Sumów na Ukrainie. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Polsko-ukraińskie warsztaty tańców ludowych" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Celem zadania była integracja polskiej i ukraińskiej młodzieży, wymiana informacji na temat tradycji, historii i kultury krajów, regionów i miejscowości, z których pochodzą młodzi ludzie oraz uświadomienie polskiej i ukraińskiej młodzieży istnienia wspólnoty historycznej, kulturowej oraz językowej między narodami polskim i ukraińskim. 

W programie spotkania znalazł się szereg zajęć integracyjnych, opartych na zabawie i wzajemnym uczeniu się języka polskiego oraz ukraińskiego. Każda z grup przygotowała program prezentowany w ramach własnego wieczoru narodowego a także uczyła rówieśników z drugiego kraju tańców ludowych ze swojego regionu - tym samym młodzi Ukraińcy poznali tańce i piosenki wielkopolskie. Młodzież wspólnie wędrowała nad Morskie Oko, zwiedzała Zakopane oraz pływała w termach w Bukowinie Tarzańskiej.


Zapraszamy do galerii

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D