25 września 2021   
Spotkanie dudziarzy - kolędników
 

W dn. 23-24 stycznia w Połajewie na północy Wielkopolski odbyło się Spotkanie Kolędników - Dudziarzy. Już po raz 21. pod połajewskim tryptykiem „Pokłon pasterzy” – jedną z najstarszych scen Bożego Narodzenia z pasterzami grającymi na dudach - spotkały się zaproszone kapele dudziarskie, by świętować Narodzenie Pańskie. Wśród uczestników wydarzenia znalazła się też nasza kapela dudziarska "Swojacy", która ze względu na panujące ograniczenia epidemiczne wzięła udział w uroczystości w formie on-line, nagrywając i przesyłając organizatorom kilka kolęd.

 

Najbliższy występ:
- Spotkanie z młodzieżą z Ukrainy: Moszczanka, środka 6 października, godz. 18.00

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów