Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Tańczyliśmy dla nauczycieli

„Poznaj swój Powiat Ostrowski” to wyjazdy studyjne dla nauczycieli z Powiatu Ostrowskiego, mające na celu promowanie miejsc ciekawych i atrakcyjnych w najbliższym otoczeniu. Obiekty zainteresowania tegorocznej wycieczki, która odbyła się 17 czerwca, stanowiły miejsca historyczne, sakralne jak i turystyczne, mieszczące się na terenie gminy Raszków, w tym nasze dwie miejscowości a w szczególności kościół parafialny w Skrzebowej. Na koniec w świetlicy nauczyciele mogli obejrzeć prace malarskie Stanisława Brajera oraz występ grupy młodzieżowej naszego Zespołu, podczas którego zaprezentowaliśmy "suitę tańców lubelskich" oraz "zielonogórskie winobranie".

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D