Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Taneczna integracja

W czwartek 6 sierpnia w Moszczance odbyły się międzynarodowe warsztaty taneczne. W naszej świetlicy spotkało się około 80 młodych osób: nasz zespół oraz goście z Macedonii (Zespół Tańca Ludowego "Gerdan" z Ochrydy) i Ukrainy (Zespół Tańca Ludowego "Polanie znad Dniepru" z Kijowa). Wszyscy poznawaliśmy się nawzajem poprzez różnego rodzaju gry i zabawy oraz prezentowaliśmy swoje kraje, kulturę, język i folklor. Zajęcia zorganizowane zostały w szczególności dla zespołów zagranicznych biorących udział w V Swojskich Spotkaniach z Folklorem.


Zapraszamy do galerii


 

Pobyt grupy z Kijowa był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D