Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Wizyta grupy z Gruzji zakończona

Zakończył się pobyt w Polsce grupy "Vardzia" z Gruzji, która brała udział w wymianie młodzieżowej z naszymi "Swojakami". Zadanie miało charakter taneczny - motywem przewodnim były tańce ludowe. Głównym narzędziem do realizacji celów zadania były warsztaty tańca ludowego i wspólna prezentacja taneczna dla mieszkańców gminy Raszków podczas koncertu w hali sportowej w Raszkowie. Uczestnicy wymiany brali udział w szeregu gier integracyjnych, w trakcie których młodzież z obu krajów miała okazję zaprezentować swoim nowym partnerom zabawy, w które oni się bawią u siebie w kraju. Podczas realizacji wymiany uczestnicy uczyli się też języków: Polacy gruzińskiego, z kolei Gruzini - polskiego. Część zajęć podczas wymiany poświęcona była poznaniu cech wspólnych w historii Polski i Gruzji. Do tego doszły wycieczki do Gołuchowa, Wrocławia i poznanie najbliższej okolicy, w szczególności Ostrowa Wielkopolskiego.
Działania odbyły się w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu "Łączy nas taniec - polsko-gruzińska wymiana młodzieży", dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu Międzynarodowa wymiana młodzieży.

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D