Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Wyjazdy dożynkowe rozpoczęte

W niedzielę 2 sierpnia zaprezentowaliśmy się po raz pierwszy w tym roku z obrzędem dożynkowym. Miejscem występu były dożynki w Topoli Osiedle. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, a następnie wykonany został przez nasz zespół tradycyjny rytuał dożynkowy. Po nim wykonaliśmy jeszcze kilka tańców ze naszego bogatego repertuaru.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D