20 kwietnia 2021   
Zatańczyli w Rozdrażewie
 

Nasi "Swojacy" wystąpili w niedzielę 26 maja podczas XX Festynu na rzecz Szkoły w Rozdrażewie. Impreza została zorganizowana przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne oraz Radę Rodziców miejscowego Zespołu Szkół Publicznych. "Swojacy" byli gościem zaproszonym przez organizatorów - oprócz nich na scenie zaprezentowały się przede wszystkim różne grupy szkolne. Nasi tancerze wykonali bardzo szeroki program. Grupa młodsza zatańczyła krakowiaka oraz tańce i zabawy wielkopolskie, natomiast grupa starsza pokazała krakowiaka, zielonogórskie winobranie, suitę lubelską oraz mazura.


Najbliższy występ:
-

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów